048 หาย

posted on 13 Mar 2012 11:42 by jojobojeaux in ordinary
มีบางอย่างหายไป

ฉันรู้ว่ามันคืออะไร
ฉันรู้ว่าใครเอาไป
ฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
ฉันรู้ว่ามันหายไปได้อย่างไร

อันที่จริงแล้ว...
ฉันจะเรียกมันว่า 'หาย' ได้หรือไม่.
 
ธันวาคม 2011

Comment

Comment:

Tweet

ถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหน ก็ไม่น่าจะเรียกว่าหายได้นะ

#2 By เฉื่อยชา on 2012-03-14 23:21

ถ้ารู้ว่ามันหายไปอย่างไร
มันอาจจะไม่ได้หาย

แค่วางทิ้งไว้ตรงนั้นชั่วคราวเฉยๆ

#1 By winter-moonlight on 2012-03-14 01:03